تو همین بغل گوشمون جنایتهایی میشه ک حادثه دهم محرم پیشش ملو درامه ، اگه خواستین آدرس بدین یه کم چاشنی عقلانیت قاطیش کنید تا کمی رمز موندگار شدن رو مخاطب بگیره..
آخوند عاقلی تو روضه ش میگفت؛ وقتی قاتل بر روی سینه ی سید شهیدان نشست و مهیای عمل شد، حضرت بهش گفت؛ خودت رو معرفی کن و بعد فرمود «یابنَ اَنَس، جای بلندی نشستی» !!
همه رمز حسین بودن و حسین موندن اینه که اون سینه و صدر جای بلندیه و جای بلند یعنی معدن عقل و مهبط وحی

سلام بر حسین و فرزندان و اصحاب وسیع صدرش