مخاطب به مثابه مشتری:در مباحث مخاطب شناسی:رسانه ها بحث می کنند که مخاطب کیست و چیست؟
یک نگاه لیبرال سرمایه داری این است که مخاطب یک مشتری است.در نگاه دینی ما،مخاطب و مستمع، فردی است که دقایقش امانتی است.که در اختیار ارتباط گر رسانه ای است.و باید مطالبی را به او ارائه کنند که به درد دنیا و آخرتش بخورد.
در اینجا سعی شده در اندک فرصتی که دارید مطالب خوب و مفیدی در اختیار شما قرار بدیم انشا الله که مفید فایده باشه.