• پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ می‌فرمایند: وقتی دعا می‌کنید برای عموم مردم دعا کنید که باعث اجابت دعاست.علامه مجلسی، بحار الانوار، ج 90، ص 313.

  • خداوند نه از برآوردن حاجات ناتوان است و نه در اعطای آن بخل می‌ورزد: پس اگر کسی برای دیگران خیر بخواهد، خداوند به خاطر خیرخواهی او برای دیگران، حاجت او را برآورده می‌کند.
  • اسلام ناب از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است که به بشر ارزانی شده است. دینی است جامع برای تمام ابعاد زندگی انسان، هم راهکارهای خوشبختی انسان در دنیا را بیان می‌کند، و هم برنامه‌های سعادت در آخرت را، عمل به دستورات آن هم آرامش روانی فرد را تأمین می‌کند و هم باعث آسایش و امنیت اجتماع می‌شود
  • برای استجابت دعا بهتر است انسان اول برای دیگران دعا کند سپس برای خود. چنانکه امام صادق ـ علیه السّلام ـ می‌فرمایند:
  •  «هر کس چهل مؤمن را قبل از خود دعا کند، دعایش مستجاب می‌شود.»[شیخ کلینی، کافی، ج 2، ص 509]
  •  همچنین پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ می‌فرمایند:«وقتی کسی از شما دعا می‌کند آن را عمومیت دهد - و برای دیگران هم دعا کند - چرا که باعث اجابت دعاست.»[شیخ کلینی، کافی، ج 2، ص509]
  • طلب خیر برای دیگران در واقع مبارزه درونی با انحصار طلبی و خودخواهی است.