تقوا  آدمی را به موهبتی متصل می کند که خود متوجه آن نیست , و آن موهبت این است که تقوا گناهان گذشته را می پوشاند , در اثر این که روح عصیان و جسارت را مهار می کند و او را به مراقبت ویژه می برد و پیوسته خدا ترسی را در وجودش نهادینه می کند.
 
إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَانًا وَ یُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ  انفال / ۲۹