تا حالا دیدید یک شخصی که در خانواده اصیل بزرگ شده لخت و عور بگرده؟

نه فقط توی ایران ، که حتی کشور های غیر مسلمان هم عدم پوشش رو برای خانواده های بزرگ و اصیل ، زشت میدونن .

موید این حرف همین حرکتیه که چندی پیش عروسِ خانواده سلطنتی انگلیس انجام داد و عکس های نیمه برهنه گرفت!