تقدم خانواده بر دیگران
رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود:قال إذا أعطى الله أحدَکُم خیراً فلیبدأ بنفسه و أهل بیته هرگاه خدا به یکی از شما خیری عطا کرد، ابتدا خود و خانواده اش را از آن بهره مند سازد.1
در فرهنگ اسلامی اولویت و تقدم خانواده یک اصل به حساب می آید وروایات فراوانی بر آن دلالت دارند.

 رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: از خانواده آغاز کنید و هر کسی که نزدیک تر است مقدم بدارید.2
امام سجاد :سلام الله علیه می فرماید: اینکه وارد بازار شوم و پولی داشته باشم که برای خانواده ام گوشتی بخرم که بدان نیاز دارند، نزد من از آزادسازی برده ای محبوبتر است.3
توجه به خانواده در روز جمعه
گرچه نیکی به خانواده، همواره مطلوب است، روز جمعه برای احسان به
خانواده اهمیت ویژه ای دارد تا زمینه توجه به جایگاه روز جمعه و معنویت گرایی از این طریق برای خانواده فراهم گردد، از این رو رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: خانواده خود را روز جمعه از میوه یا گوشتی بهره مند سازید تا با آمدن جمعه شادمان شوند.4
1.الجامع الصغیر، ج1، ص73
2.الکافی، ج5، ص67
3.الکافی، ج۴، ص ۱۲
4.الکافی، ج6ص ۲۹۹