• ما در دریای زندگی در معرض غرق شدن هستیم؛ دستگیری ولیّ خدا لازم است تا سالم به مقصد برسیم. باید به ولیّ عصر (عج) استغاثه کنیم که مسیر را روشن سازد و ما را تا مقصد، همراه خود ببرد. (در محضر بهجت)
  • غفلت از خود سازی 
  •  لقمان حکیم درمقام اندرز به فرزند خود می فرماید: پسرکم! دنیا دریای ژرفناکی است که گروه زیادی از مردم دنیا در آن غرق و هلاک می شوند.
  • کسانی که از حقیقت هستی خود غافل مانده اند و عمری در جهت برآوردن تمنیّات نفسانی و مشتهیات جسمانی خود تقلّا کرده اند، به فردی می مانند که سال ها در خانه ای تنگ و تاریک و نمور، با رنج و مشقّت زندگی می کرد. 
  • به راستی هدف از زندگی چیست؟
  •  و این حیات چه سودائی در پیش رو دارد . همانگونه که می دانید هدفهای زندگی از مسائل مهم انسان شناسی و یکی از اساسی ترین موضوعات زندگی آدمی است .
  •  اگر آدمی نتواند دریابد که «هدف از زندگی چیست» و پاسخی مناسب برای این پرسش نداشته باشد زندگی را پوچ و بی معنی خواهد یافت .
  •  همه فعالیتهای آگاهانه و ناآگاهانه انسان زمانی مفهوم خواهد داشت که هدف نهایی از زندگی روشن باشد .
  • هدف فرد از کار کردن ، تحصیل علم ، توالد و تناسل و حتی غذا خوردن ادامه زندگی است و هدف از زندگی و ادامه آن، پایه نگرش انسان و جهان بینی او محسوب می شود .
  • هدفهایی که مردم انتخاب می کنند به چهار گروه تقسیم می شود:
  • 1. کسانی هستند که به علت سرگرم شده به لذتهای مادی و انس گرفتن با ظواهر زندگی ، به هدفی والاتر از آن نمی اندیشند . اینان به تعبیر قرآن کسانی هستند که به زندگی دنیا راضی شده و به آن آرام گرفته اند و هیم آرامش دروغین سبب شده است که آن ها به طور جدی درباره «هدف از زندگی» نیندیشند.
  • 2. کسانی هستند که هدفهای مادی و غریزی نتوانسته است آن ها را راضی و خشنود سازد ، اما در عین حال نتوانسته اند به بعد متعالی زندگی دست یابند . اینان به تصور اینکه حیات انسان در همین زندگی چند روزه خلاصه شده و هدفی والاتر از عناصر مادی وجود ندارد ، آن را پوچ و بی ارزش دانسته و زبان به طعن و انتقاد از نظام هستی گشوده اند . لذا حتی گاهی از مهارتهای گروه اول نیز عقب تر هستند .
  • 3. کسانی هستند که گام فراتر نهاده به بعد متعالی حیات آشنا شده اند اینان توانسته اند در سایه تحصیل کمال دریچه ای از عالم بالا به روی خود بگشایند و با عظمت های معنوی زندگی ، آشنا شوند. و حتی با مهارتهای مادی و دنیوی و مهارتهای اتصال به معبود و لذت از عبادت ، دنیا را ارزشمند می بینند و فرصت «شدن » می دانند .
  • 4. کسانی هستند که خود را عقل کل می دانند ، دیگران را قبول ندارند و بیشتر سعی دارند تفکرات خودشان را به دیگران بقبولانند ، اکثر این افراد تفکر کلیشه ای دارند و همیشه یک جور فکر می کنند . اینان اگر مهارتی هم کسب بکنند بیشتر مهارتهای ارضا و تشفی آرزوهای ناکامروای خویش است و مسلم است با دیدگاهی که اسلام نسبت به دنیا و آخرت دارد مغایر است . اساسا هدفهای زندگی همانقدر مهمند که هدفهای اخروی . و تعادل بین اهداف دنیوی و اهداف اخروی نیاز به یکسری مهارتها دارد که عنایت به آن ها آدمی را در خط تعادل نگه می دارد .