روزی حضرت موسی ( علیه السلام ) در کوه طور، به هنگام مناجات عرض کرد:

ای پروردگار جهانیان!

جواب آمد: لبیک!

سپس عرض کرد: ای پروردگار اطاعت کنندگان!

جواب آمد:‌ لبیک!

سپس عرض کرد:‌ ای پروردگار گناه کاران!

موسی علیه السلام شنید: لبیک، لبیک ، لبیک!

حضرت گفت : خدایا به بهترین اسمی صدایت زدم، یکبار جواب دادی؛ اما تا گفتم: ای خدای گناهکاران،

سه مرتبه جواب دادی؟خداوند فرمود: ای موسی! عارفان به معرفت خود و نیکوکاران به کار خود و مطیعان به اطاعت خود اعتماد دارند؛ اما گناهکاران جز به فضل من پناهی ندارند.

اگر من هم آنها را از درگاه خود ناامید گردانم به درگاه چه کسی پناهنده شوند؟

.

( قصص التوابین ، ص ١٩٨)