صوت پیش رو بخشی از کلاس جناب آقای « دکتر محمد رجبی » در باب سیر تفکری غرب و تبیین مؤلفه‌های غرب مدرن است؛ این درس‌گفتار حاصل سلسله کلاس های سطح یک یازدهمین دوره ی آموزشی – تربیتی «والعصر» می باشد که در تیرماه سال ۱۳۸۹ برگزار شده است و به همت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید پس از ویرایش در اختیار علاقه‌مندان قرار مى گیرد.

در ضمن نسخه کامل نوشتاری این صوت در جزوۀ « غرب در پیچ و خم تاریخ »  ارائه شده است.

**********

دیگر مطالب از این جزوه

niBjnL9iA_resize جزوه

niBjnL9iA_resize صوت کامل

di6r9o5i9_resize خلاصه اثر | مولفه های غرب مدرن

dT6MxXnT9_resize_resizeیادداشت | ایدئالیسم و انکار حقیقت در علم جدید!

dT6MxXnT9_resize_resizeیادداشت | غرب و شرق؛ واقع‌گرایی یا ظاهرگرایی؟!

dT6MxXnT9_resize_resizeیادداشت | اصالت ما و دموکراسی؛ ارمغان لیبرالیسم!

dT6MxXnT9_resize_resizeیادداشت | تفاوت استعمار قدیم و امپریالیسم جدید چیست؟