نتیجه تصویری برای نمیزارم شوهرم بره جنگ!!


بعد از نفوذ سه جنگنده ی آمریکایی به مرز های هوایی ایران,نیروی پدافند جهموری اسلامی دو فروند از این جنگنده ها را منهدم کرد و دیگری گریخت!
دانلود فایل