سعید قاسمی : خروجی نظام آموزشی ما ، حججی نمیشود

نتیجه تصویری برای سعید قاسمی

دانلود فایل
شهید حججی‌ها محصول نظام آموزشی ما نیستند!/ بخشی از سخنرانی حاج سعید قاسمی، قتلگاه فکه، عاشورا 96