گزارش تصویری جلسه


متن سخنرانی

  دریافت تصاویر نمایش داده شده در این جلسه


صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور-روایت عهد 50-معماری اسلامی-136 MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور-روایت عهد 50-معماری اسلامی-40.8 MB دانلود فایل