ره سرخ شهادت باز، باز است/انگار روح تازه ای در پیکر آمد/وقتی به سوی ما شهیدی بی سر آمد، مداحی حسین ساروز درباره شهید محسن حججی در محضر رهبر معظم انقلاب در شب ششم محرم.


دانلود