نتیجه تصویری برای 2030 سند:small_red_triangle_down:

سند 2030 و آدرس غلطی که میدهند

آن قدری که حضرت روح الله در صحیفه از #استقلال گفته از #اسلام نگفته!
ایراد اصلی #سند_2030 زیر سوال بردن استقلال کشور در مدیریت یک متغیر کلان فرهنگی خود بنام #آموزش_پرورش است.
نگرانی ما این نیست که کودکان مان پیش از موعد بفهمند که آن ها را #لک_لک آورده یا تولدشان حاصل هنرنمایی خدای مهربان و ثمره #عشق_حلال والدین شان است.
نگران این هستیم که وقتی کودکان مان از استقلال و عزت کشورشان سوال میپرسند، باید سرمان را از خجالت به پایین بیاندازیم...
#استقلال_ضامن_اسلامیت
#آدرس_غلط_ندهیم