رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرمومنان علی سلام الله علیه نیز فرمود: خدمت به خانواده، کفارهٔ گناهان بزرگ، موجب فرونشاندن خشم الهی، مهریه حوریان بهشتی و موجب فزونی حسنات و درجات است. ای علی به خانواده خدمت نمی کند مگر صدیق یا شهید یا مردی که خدا برایش خیر دنیا و آخرت را خواسته است.1

از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که نزدیک ترین شما به جایگاه من در قیامت، نیکوترین شما از جهت اخلاق و سودمندترین شما نسبت به خانواده خویش است.2
نیکی به خانواده افزون بر پاداش اخروی در دنیا نیز آثار خوبی دارد.
 رسول صلی الله علیه و آله به فرمود: هنگام ورود به خانه، سلام کن، خدا برکتت را افزون می کند.3
امام سجادسلام الله علیه درباره اهمیت نیکی به خانواده فرمود: پسندیده ترین شمانزد خدا بهره دهنده ترین شما بر خانواده است.4
 امام صادق سلام الله علیه نیز فرمود: هرکس نسبت به خانواده اش نیکوکار باشد خدا بر عمرش می افزاید : 5
امام کاظم سلام الله علیه فرمود: هر کسی با برادران و خانواده اش نیکوکار باشد عمرش طولانی می شود.6

منابع:
۱.جامع الاخبار، ص۱۰۳
۲.عیون اخبار الرضا، ج۲، ص ۳۸
۳.بحارالانوار، ج ۶۶، ص ۳۹۶
4.الکافی، ج8، ص69
۵.الکافی، ج۱، ص۲۱۹
۶.تحف العقول، ص ۳۸۸