تا حالا دیدید یک شخصی که در خانواده اصیل بزرگ شده لخت و عور بگرده؟

نه فقط توی ایران ، که حتی کشور های غیر مسلمان هم عدم پوشش رو برای خانواده های بزرگ و اصیل ، زشت میدونن .

موید این حرف همین حرکتیه که چندی پیش عروسِ خانواده سلطنتی انگلیس انجام داد و عکس های نیمه برهنه گرفت!

همین کارش بس بود تا باعث شه ملکه ی انگلیس براش خط و نشون بکشه و بهش اخطار بده که دیگه با این نوع پوشش دیده نشه

حتی جالبه که وقتی بی بی سی میخواست این خبر رو منتشر کنه جرات نکرد عکس نیمه برهنه ی عروسِ خانواده ی سلطنتی انگلیس رو بذاره! چون میدونست با برخورد شدید خانواده سلطنتی مواجه خواهد شد

از قدیم رسم بر این بوده که خانواده های اصیل(در هر کشوری یا هر مذهبی) با لباسی پوشیده و سنگین ظاهر میشدند

 حالا جالبه که یک عده جَو زده تمدن رو توی لختی و عوری میبینن!